• Mới cập nhật:
Tags:

lương công chức

Bảng lương chi tiết 6 loại công chức cơ quan Nhà nước năm 2021

Bảng lương chi tiết 6 loại công chức cơ quan Nhà nước năm 2021
Đây là bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với 6 loại cán bộ, công chức không giữ chức vụ quản lý, gồm: A3, A2, A1, A0, B và C, trong đó có bảng lương cụ thể của từng nhóm.

Vai trò của gia đình đối với an sinh xã hội trong những tháng ngày cam go của đại dịch

Vai trò của gia đình đối với an sinh xã hội trong những tháng ngày cam go của đại dịch
Chưa bao giờ vai trò của gia đình đối với an sinh xã hội lại thể hiện rõ nét như hiện nay, nhất là trong thời gian toàn xã hội phải thực hiện giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Cải cách tiền lương để công chức không phải 'chân trong chân ngoài'

Cải cách tiền lương để công chức không phải 'chân trong chân ngoài'
Những bất cập trong chế độ đãi ngộ, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp đã tồn tại nhiều năm, khiến họ buộc phải tìm cách lách “chân trong chân ngoài”, không thể toàn tâm toàn ý cho công việc.

Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống người lao động

Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống người lao động
Hôm nay 8/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, có bài viết: “Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Báo PNVN trân trọng đăng toàn văn bài viết này.

Hướng dẫn cách tính mới về lương, phụ cấp

Hướng dẫn cách tính mới về lương, phụ cấp
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 05 hướng dẫn tính lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo mức lương cơ sở mới.

Những người được tăng lương từ 01/5/2016

Những người được tăng lương từ 01/5/2016
Theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội thì từ ngày 01/5/2016 sẽ tăng lương cơ sở lên 1.210.000 đồng/tháng.