• Mới cập nhật:
Tags:

mất kết nối

Không để gia đình mất kết nối

Không để gia đình mất kết nối
Cô và chồng luôn muốn các con có tuổi thơ thật đẹp. Cô tin rằng, chính những ngày cả nhà hiện diện tối đa trong cuộc sống của nhau sẽ khiến mỗi người hình thành được một khối lượng kỷ niệm riêng, vun đắp được yêu thương trong gia đình mình, được định hướng để trở thành một người tử tế, có thái độ đúng đắn đối với những giá trị trong cuộc sống.