• Mới cập nhật:

Xã hội

Mỗi cán bộ TƯ Hội phải nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Đức Minh (ghi) - Clip: Mai Lê Tường 28/07/2020 - 21:32 (GMT+7)

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam ngày 28/7, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga cho biết, thời gian tới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao cho tổ chức Hội.

Clip: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị

Sáng 28/7, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan TƯ Hội. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Theo Chủ tịch Hà Thị Nga, Hội nghị điển hình tiên tiến của cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động với nhiều công trình phần việc lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong toàn hệ thống Hội và chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp giai đoạn 2021- 2026, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Đối với Người: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất" và Người cũng khẳng định: "Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được; nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt".

Mỗi cán bộ phải nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan TƯ Hội

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong 5 năm qua, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã cùng với phụ nữ cả nước triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Hội phát động như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"… Đồng thời, các phong trào chung do Thủ tướng Chính phủ phát động như: "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"… đã được cụ thể hóa và lồng ghép vào phong trào chung của các đoàn thể trong cơ quan với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, phù hợp với thực tế của Cơ quan TƯ Hội.

Qua báo cáo có thể thấy, trong thời gian qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong Cơ quan TƯ Hội, từ đó khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cơ quan TƯ Hội.

Bên cạnh đó, để nâng cao thể chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động, cơ quan đã luôn duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tương thân, tương ái, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan cũng luôn được quan tâm, chú trọng.

Với những thành tích đạt được như nêu trong Báo cáo đánh giá, TƯ Hội đã vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý của của Nhà nước: 10 tập thể được vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 2 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất và Huân chương Lao động hạng 3; 6 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; 11 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng của Nhà nước và của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội.

Để có được những thành tích khen thưởng như trên, trước tiên là sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể và cá nhân, sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đảng ủy cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan; sự công tâm, khách quan, đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - khen thưởng cơ quan trong thời gian qua.

Mỗi cán bộ TƯ Hội phải nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ - Ảnh 3.

Giao lưu với đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Trong thời gian tới, trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất hội nhập sâu, rộng trong khu vực và quốc tế; với những biến động của thế giới, khu vực và tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp sẽ tác động không nhỏ đến các hoạt động của Hội, vì vậy hơn bao giờ đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức chúng ta càng phải nỗ lực cố gắng hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao cho tổ chức Hội.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, Chủ tịch Hà Thị Nga đã thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch phát động phong trào thi đua trong 5 năm tới cần tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

2. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII phát động gắn với việc đẩy mạnh "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng xây dựng chỉ tiêu thi đua sát với nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề năm hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng các ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Mỗi cán bộ phải nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam

3. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, với 6 nội dung trọng tâm sau:

- Chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp và chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong hệ thống Hội.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

- Tập trung các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ các bộ Hội các cấp, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhất là cấp cơ sở.

- Tham mưu tích cực tuyên truyền và thực hiện Quy định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị trong các cấp Hội. Tổ chức các cuộc đối thoại giữa phụ nữ với các cấp ủy đảng, chính quyền về chính sách, pháp luật bình đẳng giới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trước hết trong việc tích cực đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp và tham mưu giới thiệu nhân sự nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu làm tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tham mưu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu hướng tới đáp ứng, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với hội viên, phụ nữ và tổ chức Hội trong giai đoạn mới. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội.

- Tổ chức thực hiện tốt các chương trình/đề án/kế hoạch đã được phê duyệt và nhiệm vụ công tác thường xuyên hàng năm.

4. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình trong cơ quan; có hình thức tuyên truyền phù hợp để nhân rộng các điển hình tạo sự lan tỏa trong cơ quan.

5. Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể làm nòng cốt trong triển khai các phong trào thi đua trong cơ quan, tạo hiệu ứng lan tỏa và thi đua rộng khắp trong cơ quan.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác các cơ quan, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất. Thực hiện chính sách khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá; chú trọng khen công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động.

Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua trên, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga đề nghị các ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cơ quan TƯ Hội hưởng ứng tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Hội trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm