• Mới cập nhật:
Tags:

một thời con gái

Tết đến Xuân sang, lại nhớ về một thời con gái

Tết đến Xuân sang, lại nhớ về một thời con gái
“Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước Mà lòng phơi phới dậy tương lai!”

Nơi nao một thời huyên náo

Nơi nao một thời huyên náo
Phải là một người có trái tim dịu dàng, nhạy cảm mới có thể viết nên Một thời con gái xúc động, tinh tế đến thế. Phải có một trái tim đồng cảm thực sự với những biến động, những ký ức một thời con gái mới có thể thể hiện xuất thần đến nhường vậy.