"Nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí"

PV
31/12/2021 - 13:46
"Nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí"

Đoàn Chủ tịch Đại hội biểu quyết. Ảnh: TTXVN

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 31/12/2021.

Sáng 31/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ XI; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới".

"Nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí"  - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chúc mừng những thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra cho Báo chí Cách mạng và Hội Nhà báo Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi báo chí phải tiếp tục đổi mới, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là đạo đức, phong cách làm báo của Người, tiếp bước các thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo hôm nay đã và đang phát huy vai trò xung kích, không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha, có mặt tại những "điểm nóng", thực hiện tốt trách nhiệm sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tích cực phát hiện, cổ vũ, động viên gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực.

Nhiều bài báo mang tính phát hiện, góp sức tổng kết thực tiễn, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trong từng lĩnh vực. Nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo đã tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng với nhiều cách tiếp cận chính xác, góp phần phát hiện sai phạm, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường niềm tin với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những thời cơ to lớn cũng có không ít những khó khăn, thách thức.

Bối cảnh mới đặt ra cho báo chí Cách mạng nước ta và Hội Nhà báo Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang trên chặng đường đi tới. Báo chí phải tiếp tục đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.

Để Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức chính trị-xã hội, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước; tính chất nghề nghiệp của Hội không tách rời tính chất chính trị-xã hội; nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo các cấp bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực, trên cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết những người làm báo vào tổ chức; phấn đấu để Hội thực sự là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; là "ngôi nhà chung ấm áp" của hội viên và giới báo chí.

"Chúng ta đang sống trong một xã hội mở về thông tin, dựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. Đây là môi trường nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra những cơ hội lớn cho báo chí... Chúng ta phải nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí về số lượng, chất lượng, loại hình, nội dung, hình thức... Hơn ai khác, Hội phải là chủ thể, chủ động cải thiện tình hình thông qua các chương trình hành động, các hoạt động cụ thể, thiết thực, có sức cuốn hút, lan tỏa, tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội Nhà báo Việt Nam", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

"Nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí"  - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI ra mắt tại Đại hội

Tại phiên chính thức, Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI. Đại hội đã bầu 52 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI. Về cơ cấu thành phần Ban Chấp hành thực hiện theo nguyên tắc chung phải đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, tính đại diện khu vực và các cấp hội. Đảm bảo các yếu tố: Nữ, trẻ, dân tộc thiểu số chiếm từ 10-12%. 

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI. 

Trong số 52 ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, có 7 nhà báo nữ (chiếm 13,4%). Danh sách bao gồm:  

- Bà Vũ Việt Trang - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Bà Tạ Thị Bích Loan - Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam; Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí.

- Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam.

- Bà Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Bà Đặng Thị Thu Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Tổng Biên tập Báo Phú Yên; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên.

"Nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí"  - Ảnh 4.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (thứ 2 từ trái sang), Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thục Hạnh (bìa phải) và các đại diểu tham dự Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành đã bầu 12 nhân sự vào Ban Thường vụ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31/12 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo, đài và các cấp Hội Nhà báo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm