• Mới cập nhật:
Tags:

Đại hội đại biểu toàn quốc

Lực lượng trẻ làm điện ảnh cần được trao truyền cảm hứng nghệ thuật từ các thế hệ đi trước

Lực lượng trẻ làm điện ảnh cần được trao truyền cảm hứng nghệ thuật từ các thế hệ đi trước
Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Điện ảnh Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng từ ngày 20/10

Lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng từ ngày 20/10
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đầu tiên trong cả nước sẽ diễn ra vào tuần tới

Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đầu tiên trong cả nước sẽ diễn ra vào tuần tới
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ là Đại hội Đảng cấp tỉnh đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức dự kiến diễn ra trong 3 ngày vào tuần tới.

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Ngày 31/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đã có bài viết nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Đại biểu nữ chiếm 33,28%

Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Đại biểu nữ chiếm 33,28%
Đại hội có sự tham dự của 1.240 đại biểu được bầu chọn tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, đại diện cho 54 dân tộc; trong đó đại biểu nữ chiếm 33,28%.

Phụ nữ quận Gò Vấp phát động trồng cây làm theo lời Bác

Phụ nữ quận Gò Vấp phát động trồng cây làm theo lời Bác
Sáng 17/5, Hội LHPN quận Gò Vấp (TPHCM) tổ chức lễ phát động trồng cây xanh dịp tết trồng cây theo lời Bác dạy. Đây cũng là việc làm thiết thực mừng sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII
Một trong những nội dung trọng tâm được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 12 là phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phát huy giá trị của "địa chỉ đỏ" - nơi tổ chức Đại hội Đảng lần II

Phát huy giá trị của "địa chỉ đỏ" - nơi tổ chức Đại hội Đảng lần II
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Tầm nhìn đất nước đến năm 2045 - một điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII

Tầm nhìn đất nước đến năm 2045 - một điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII
Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam: Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng
Thực tế phong phú của cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, làm nên nhiều kỳ tích.
Xem thêm