Tags:

Đại hội đại biểu toàn quốc

3 nhiệm vụ đột phá tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phong trào thanh niên

3 nhiệm vụ đột phá tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phong trào thanh niên

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm niềm tin tuyệt đối tới thế hệ thanh niên; đồng thời mong muốn thanh niên luôn căng tràn sức sống, trái tim nhiệt huyết; nuôi dưỡng khát khao cháy bỏng, là lực lượng tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Sẽ xác định 3 nhiệm vụ đột phá

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Sẽ xác định 3 nhiệm vụ đột phá

Công tác cán bộ Đoàn, Thanh niên khởi nghiệp và Chuyển đổi số là 3 nhiệm vụ đột phá sẽ được đặt ra tại Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng từ những "tế bào" của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng từ những "tế bào" của Đảng

Tổ chức cơ sở đảng được xác định là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong sáu định hướng về xây dựng Đảng giai đoạn 2021 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII càng cho thấy rõ hơn ý nghĩa của việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Khai mạc trọng thể Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Khai mạc trọng thể Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đại hội XX là sự kiện hết sức quan trọng đối với Trung Quốc trong thời khắc then chốt khi đất nước này bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo PNVN trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

"Nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí"

"Nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí"

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 31/12/2021.

Tỉ lệ nữ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI là 13,4%

Tỉ lệ nữ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI là 13,4%

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu 52 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam

Sáng 30/12, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 500 đại biểu thay mặt cho hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và hơn 200 Chi hội trực thuộc tham dự Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 29 - 31/12/2021

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 29 - 31/12/2021

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31/12/2021, với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Những con số nói lên thành công

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Những con số nói lên thành công

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là tiền đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự thành công của bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển của đất nước 5 năm tới.