Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 29 - 31/12/2021

Bài, ảnh: Trần Lê
23/12/2021 - 18:41
Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 29 - 31/12/2021

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam điều hành họp báo, giới thiệu Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31/12/2021, với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội lần thứ XI có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ năm qua, đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ XI; thực hiện Chỉ thị số 43 - CT / TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Những kết quả đạt được

Tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết được đội ngũ hội viên – nhà báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; tổ chức, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo và phát triển - Ảnh 1.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam điểm lại những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua

Các cấp Hội, các cơ quan báo chí đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tiên phong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng việc bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp của hội viên, quyền lợi chính đáng của hội viên nhà báo, nêu cao đạo đức nghề nghiệp. Hội đã ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, khích lệ tinh thần cống hiến của người làm báo cách mạng, góp phần khắc phục các vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã thực hiện tốt Đề án báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức tốt Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các hội viên.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo và phát triển - Ảnh 2.

Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng việc bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp của hội viên, quyền lợi chính đáng của hội viên nhà báo

Tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra phương hướng trong thời gian tới: Tập trung xây dựng tổ chức Hội vùng mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhả bảo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Các cấp hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng về trình độ nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo và phát triển - Ảnh 3.

Triển lãm trưng bày chuyên đề “Một đội ngũ cách mạng, một sứ mệnh vẻ vang” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam.

"Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chi Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi các cấp hội, đội ngũ những người làm báo cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, tăng cường đoàn kết, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, chủ động, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI đã để ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của nhân dân", Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm