• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Năm học 2022 - 2023, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu khoản nào?

Luật sư Nguyễn Thụy Hân 10/09/2022 - 09:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa.

Bạn Văn Bình (Hải Dương) hỏi: "Tôi thấy đầu năm học Ban đại diện cha mẹ học sinh thường đứng ra quyên góp và yêu cầu phụ huynh đóng. Vậy có những khoản nào họ không được thu?"

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thụy Hân (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học những khoản sau:

Thứ nhất, các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

Thứ hai, các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, như là:

- Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;

- Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

- Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

- Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

- Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

- Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Căn cứ khoản 1, 2, 3 Điều 10 Thông tư 55/2021/TT-BGDĐT, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định như sau:

Thứ nhất, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, bao gồm:

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Thứ hai, việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện như sau:

- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Thứ ba, việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm