Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Nguyễn Tuấn Dũng
18/05/2023 - 23:21
Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số
Để thúc đẩy quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần thì nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ cũng rất quan trọng. Đây cũng là mục tiêu của Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025.

Việt Nam là một trong số các quốc gia trên thế giới, đã và đang tham gia nhiều công ước về bình đẳng giới và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bình đẳng giới được thể hiện rõ nét ở vị thế kinh tế của phụ nữ DTTS, ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội.

Trong phóng sự này, chúng tôi xin giới thiệu một vài tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu tại tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy rất tốt vai trò của mình, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương và góp phần thực hiện những mục tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Phụ nữ DTTS phát huy bản sắc văn hóa để phát triển kinh tế

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm