• Mới cập nhật:

Xã hội

Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại

H.Y 28/04/2022 - 22:04 (GMT+7)

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương. Ảnh: Minh Trang

Ngày 28/4, tại Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương chia sẻ về chuyên đề "Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại".

Theo đó, Nhiệm vụ 3.4 được quy định cụ thể tại Báo cáo chính trị đó là "Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại", trong đó yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra là: phát huy vai trò tổ chức Hội trong đối ngoại nhân dân theo đường lối đối ngoại của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết "Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030".

Về quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác quốc tế, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương chỉ ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 điểm mới, cụ thể:

3 nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai có hiệu quả các chương trình đoàn kết, hữu nghị và thỏa thuận hợp tác với các đối tác phụ nữ của các tổ chức quốc tế;

- Thể hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các tổ chức phụ nữ quốc tế mà chúng ta tham gia;

- Đa dạng hóa phương thức, nội dung và hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, hợp tác vi mô và các cấp độ khác nhau.

3 điểm mới:

- Mở rộng quan hệ với tất cả các đối tác vì mục tiêu bình đẳng, phát triển, hòa bình;

- Chú trọng tới hiệu quả của các chương trình đoàn kết, hữu nghị và thỏa thuận hợp tác;

- Đa dạng hóa phương thức, nội dung hoạt động phù hợp trong từng thời điểm.

Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Hội nghị hội tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Để thực hiện các điểm mới và nội dung trong triển khai nhiệm vụ, Hội LHPN cấp TW cần có chỉ đạo, định hướng đầy đủ, kịp thời đối với các cấp Hội theo chỉ đạo nhiệm kỳ, hàng năm; nhân rộng các mô hình điểm; rà soát, đánh giá các chương trình, thoả thuận hợp tác đã ký, ký tiếp và ký mới với các đối tác; chú trọng đa dạng hóa các hình thức hợp tác; tổ chức một số sự kiện quốc tế theo hình thức trực tiếp và trực tuyến… Ngoài ra, các cấp Hội LHPN địa phương cũng cần phát triển, mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các đối tác đang hoạt động tại địa phương, tổ chức ít nhất 01 sự kiện gặp gỡ, kết nối với đối tác quốc tế trong nhiệm kỳ, một số Hội phụ nữ cá tỉnh/thành lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt kết nối trong hệ thống Hội.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đối ngoại, công tác phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, công tác vận động nguồn lực quốc tế cũng cần được chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, việc đa dạng hóa các hình thức; thiết kế đa dạng các sản phẩm, tài liệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội của Hội LHPN các cấp từ TW đến địa phương vô cùng quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam trong các quan hệ, giao dịch có yếu tố nước ngoài, đồng thời kết nối, hỗ trợ thành lập và hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục vận động, khai thác nguồn lực quốc tế tổ chức các hoạt động cho phụ nữ và bình đẳng giới.

Được biết, trong 5 năm qua, công tác đối ngoại và hoạt động hội nhập quốc tế của Hội LHPN Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Tổng nguồn lực huy động quốc tế của nhiệm kỳ qua lên đến 83 khoản viện trợ và hơn 9 triệu USD.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm