• Mới cập nhật:
Tags:

ngày hội văn hóa

Đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững

Đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững
Theo TS Trần Tuyết Ánh, đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững. Cho dù khoa học trên thế giới có phát triển tối tân và hiện đại đến đâu nhưng những giá trị từ gia đình là điều không gì có thể thay thế được.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý sẽ được trưng bày trong triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, được tổ chức với hình thực trực tiếp và trực tuyến.