• Mới cập nhật:
Tags:

ngôn ngữ lập trình

Học lập trình giúp trẻ không ‘dán mắt’ vào game

Học lập trình giúp trẻ không ‘dán mắt’ vào game
Chị Hoàng Phương Nga (Hà Nội) và các cộng sự mở trung tâm dạy lập trình Kiddicode với mong muốn giúp trẻ từ 4 đến 16 tuổi cải thiện tư duy, tăng tính sáng tạo, kéo trẻ khỏi game, video clip trên mạng.

Bỏ việc ở Mỹ về Việt Nam tổ chức trại hè

Bỏ việc ở Mỹ về Việt Nam tổ chức trại hè
Vào tuần cuối của trại hè Beecode, trại hè lập trình miễn phí lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, học sinh sẽ tự tay mình làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh có thể giúp cho cuộc sống hàng ngày.