Tags:

người có uy tín

Thủ tướng biểu dương vai trò "giữ lửa" văn hóa của già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín

Thủ tướng biểu dương vai trò "giữ lửa" văn hóa của già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín

Tại cuộc gặp mặt các đại biểu nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương vai trò "giữ lửa" văn hóa của già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín.

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc

Sáng 12/12/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 nhân dịp về dự Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023.

Tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

An Giang: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

An Giang: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang được xem là cầu nối giữa chính quyền địa phương với bà con, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vận động bà con chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, góp phần xây dựng và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chăm lo và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Chăm lo và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy vài trò của người có uy tín trong xây dựng quê hương, đất nước

Phát huy vài trò của người có uy tín trong xây dựng quê hương, đất nước

Thời gian qua, nhiều địa phương ở nước ta đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong xây dựng quê hương, làng, bản và đã thu được nhiều kết quả to lớn.