• Mới cập nhật:
Tags:

nhà thờ họ

“Chị đại” ra chiêu xóa khoảng cách giữa chồng và em trai

“Chị đại” ra chiêu xóa khoảng cách giữa chồng và em trai
Bác dâu trưởng của gia đình tôi tên là Hồng. Làm dâu một gia đình nổi tiếng gia trưởng, bác chịu đủ áp lực. Thế nhưng, hiếm khi thấy bác ủ ê, sầu muộn dẫu nhiều phen rối như canh hẹ.

Có đòi lại được nhà thờ họ?

Có đòi lại được nhà thờ họ?
Đất và nhà thờ họ giao cho tộc trưởng quản lý, tộc trưởng và các con kê khai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay họ tộc có thể đòi lại đất và nhà thờ họ hay không?