• Mới cập nhật:
Tags:

phân biệt đối xử về giới

Đề xuất bổ sung cấm hành vi phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai

Đề xuất bổ sung cấm hành vi phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai
Sáng nay (22/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); trong đó đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung quy định cấm hành vi phân biệt đối xử về giới, tạo điều kiện cho phụ nữ được bình đẳng trong các hoạt động quản lý, và sử dụng đất đai.

Thúc đẩy truyền thông nhạy cảm giới, xóa bỏ định kiến giới

Thúc đẩy truyền thông nhạy cảm giới, xóa bỏ định kiến giới
"Các phương tiện truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết bất bình đẳng giới. Điều quan trọng là phụ nữ được miêu tả tích cực trên truyền thông và các cô gái trẻ có thể thấy mình là những tác nhân thay đổi mạnh mẽ, thay vì những người ngoài cuộc thụ động. Quan trọng hơn là các nam thanh niên có thể nhìn nhìn nhận nữ giới là đối tác bình đẳng và có khả năng lãnh đạo".