• Mới cập nhật:

Xã hội

Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ Đồng Tháp trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Minh Châu 13/12/2021 - 11:06 (GMT+7)

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Đại hội

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đề nghị các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cần phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của con người và văn hóa vùng đất Sen hồng.

Sáng 13/12, phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội phụ nữ Đồng Tháp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Trung ương Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng, bước sang nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những tác động nhiều mặt và chưa từng có tiền lệ từ dịch bệnh Covid-19. Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, hơn lúc nào hết, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, bài học kinh nghiệm, có giải pháp nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Hội và của phụ nữ Đồng Tháp trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ Đồng Tháp trong các lĩnh vực của đời sống xã hội - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga (thứ 2 từ phải sang), Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng Đại hội bức tranh gạo - Biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện.

Thứ nhất, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cần đặc biệt coi trọng công tác nắm bắt tình hình hội viên và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. Từ đó có cách tiếp cận phù hợp, quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho chị em về các chủ trương của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà nước, tạo sự đồng thuận của các lực lượng phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các cấp Hội cũng cần phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của con người và văn hóa vùng đất Sen hồng. Mỗi phụ nữ Đồng Tháp cần nhận thức sứ mệnh, trách nhiệm to lớn trong việc gìn giữ cốt cách và tôn lên hình ảnh đẹp của vùng đất, văn hóa và con người đất Sen; xây dựng người phụ nữ Đồng Tháp thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước "Đoàn kết - nghĩa tình - năng động - sáng tạo".

Thứ hai, chủ động đề xuất đảm nhận nhiệm vụ cụ thể trong các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng to lớn, khát vọng phát triển, cống hiến của phụ nữ Đồng Tháp mà nòng cốt là gần 300.000 hội viên thông qua các phong trào, cuộc vận động của Hội. Vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển các chuỗi ngành hàng chủ lực của tỉnh, phát triển du lịch bền vững gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa miền Tây, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái.

Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp cũng cần không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng để có thể "ly nông không ly hương", làm giàu ngay tại quê hương mình, đặc biệt là sau tác động của đại dịch Covid-19; trở thành lực lượng quan trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược của tỉnh.

Thứ ba, cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, chú trọng xây dựng văn hóa tổ chức Hội, nâng cao chất lượng tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội, phát huy mạnh mẽ tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu để dẫn dắt, tạo sự đoàn kết trong tổ chức Hội và trong các lực lượng phụ nữ tỉnh nhà.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động Hội.

Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của con người và văn hóa vùng đất Sen hồng - Ảnh 2.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Lê Quốc Phong, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Đặc biệt, Hội cần chủ động hơn nữa trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp để có các chương trình, đề án về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ có chất lượng cho hệ thống chính trị các cấp, góp phần nâng cao tỷ lệ và chất lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Quốc hội, HĐND các cấp.

Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cũng cần tăng cường kết nối với Hội LHPN các tỉnh trong khu vực để đề xuất chính sách và có giải pháp hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ phù hợp với đặc thù địa bàn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thứ tư, cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở tham mưu với cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác phụ nữ. Phát huy vai trò vận động, hỗ trợ để phụ nữ Đồng Tháp học tập, nâng cao kiến thức, tự tin khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thứ năm, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân với phụ nữ tỉnh Pờ-rây-viêng, Vương quốc Campuchia và chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" gắn với thực hiện Nghị quyết chuyên đề "Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế" của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 12. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ về xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm