Tags:

phụ nữ, hòa bình và an ninh

Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh

Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 101/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030.

Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ

Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ

Diễn đàn "Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ" do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức đã diễn ra sáng 16/8.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: "Tích cực xây dựng xã hội an toàn, hòa bình và ổn định"

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: "Tích cực xây dựng xã hội an toàn, hòa bình và ổn định"

Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã đóng vai trò tích cực trong xây dựng xã hội an toàn, hòa bình và ổn định với nhiều chương trình, hành động thiết thực, đó là khẳng định của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga.

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh cho Việt Nam

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh cho Việt Nam

Hội thảo quốc tế "Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam" diễn ra ngày 28/3 đã thảo luận về cách thức thúc đẩy quá trình xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh cho Việt Nam.

Thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Ngày 7/12/2021, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Thúc đẩy triển khai Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các Chương trình hành động quốc gia".