• Mới cập nhật:
Tags:

quyền bầu cử của phụ nữ

Cuộc đời ngắn ngủi của nhà nữ quyền tiên phong

Cuộc đời ngắn ngủi của nhà nữ quyền tiên phong
Margaret Fuller là nhà văn, nhà nữ quyền tiên phong người Mỹ, đã có những tác phẩm ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà đấu tranh cho quyền bầu cử cho phụ nữ sau này như Susan B. Anthony. Tuy vậy, cuộc đời của bà kết thúc ở tuổi 40, khi sức ảnh hưởng đang lan tỏa rộng rãi.

Thủ lĩnh phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ Anh

Thủ lĩnh phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ Anh
Emmeline Pankhurst là nhà hoạt động cho quyền phụ nữ hàng đầu ở Anh. Bà đã dẫn dắt phong trào đấu tranh giành quyền bầu cử cho phụ nữ.