Tags:

sa thải khi mang thai

Công ty sa thải vợ tôi khi mang thai 6 tháng có vi phạm luật không?

Công ty sa thải vợ tôi khi mang thai 6 tháng có vi phạm luật không?

Vợ tôi đang mang thai tháng thứ 6, hiện làm việc cho một công ty liên doanh. Vừa qua, vì vợ tôi vi phạm một số lần trong công việc, nên công ty đã có quyết định sa thải đối với cô ấy. Vậy sa thải người đang mang thai có trái luật?

Viện lý do thay đổi công nghệ để sa thải phụ nữ đang mang thai

Viện lý do thay đổi công nghệ để sa thải phụ nữ đang mang thai

Người lao động mang thai nghỉ ốm ở nhà thì nhận được thông báo sa thải của trưởng phòng tổ chức công ty gửi đến. Lý do được đưa ra là vi phạm kỷ luật và công ty thay đổi công nghệ.