• Mới cập nhật:
Tags:

striped project

3000 lượt người tham gia hội chợ về tái chế và môi trường của học sinh THPT Hà Nội

3000 lượt người tham gia hội chợ về tái chế và môi trường của học sinh THPT Hà Nội
Vừa qua, hội chợ “Giờ Phe 2019: The Carnival” - sự kiện bùng nổ nhất trong chuỗi ba chặng hoạt động của Striped Project, một dự án gây quỹ từ thiện và kêu gọi bảo vệ môi trường của học sinh THPT tại Hà Nội đã đem đến không gian sôi động với nhiều hoạt động ý nghĩa về tái chế và môi trường.

Lan tỏa phong trào thiện nguyện ‘Lượm Đây’ của học sinh phổ thông Hà Nội

Lan tỏa phong trào thiện nguyện ‘Lượm Đây’ của học sinh phổ thông Hà Nội
Vừa qua, sự kiện “Lượm Đây” nằm trong chuỗi các sự kiện của Striped Project - một dự án gây quỹ từ thiện và kêu gọi bảo vệ môi trường của học sinh THPT tại Hà Nội đã nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau.