• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Sửa đổi xếp ngạch, bậc lương với trường hợp đã công tác có BHXH bắt buộc

03/06/2019 - 04:23 PM
"Cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có ý kiến trước khi quyết định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc" - đây là một trong những nội dung sửa đổi việc Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng...

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/7/2019.

cong-chuc-vien-chuc.jpg
Ảnh minh họa

Trong đó, nội dung quan trọng được đại đa số công chức, viên chức quan tâm là việc sửa đổi quy định “Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng” (Điều 11).

Thông tư nêu rõ, việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng thực hiện theo quy định tại:

Thông tư số 79/2005/TT-BNV (10/8/2005) về hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc.

Thông tư 13/2008/TT-BNV (9/10/2005) của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư 79 nêu trên.

Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan.

Đồng thời, Thông tư 03 cũng nêu rõ: "Cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có ý kiến trước khi quyết định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc".

Trước đây, tại Thông tư 13/2010/TT-BNV, việc xếp ngạch, bậc lương của các đối tượng nêu trên được phân chia thành nhiều trường hợp: Đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định; Chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định...

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm