Tags:

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Kon Tum: Hội LHPN huyện Đăk Tô tổ chức thi tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Kon Tum: Hội LHPN huyện Đăk Tô tổ chức thi tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Hội thi tìm hiểu phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Hội LHPN xã Hải Ninh (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) và các đoàn thể, phối hợp cùng UBND xã Hải Ninh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.