Thái Bình: "Gia đình 5 có, 3 sạch" nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Phượng Anh
05/04/2023 - 21:55
Thái Bình: "Gia đình 5 có, 3 sạch" nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình hỗ trợ quảng bá sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ.

8 mô hình "Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" vừa được Hội LHPN tỉnh Thái Bình ra mắt là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự đồng thuận cao trong các cấp Hội, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên. Đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài với các cấp, các ngành.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào.

Phát huy những kết quả đạt được của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã có sự bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chí, mô hình mới trong thực hiện cuộc vận động phù hợp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Đó là: Xây dựng mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch".

Phụ nữ Thái Bình nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Mô hình điểm "Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" vừa ra mắt tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" với các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ngoài bảo đảm các tiêu chí trên, mô hình còn tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ.

Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Mô hình này đang được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh Thái Bình triển khai. Để thực hiện tốt mô hình này, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã xây dựng, thực hiện đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030".

Phụ nữ Thái Bình nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh Thái Bình tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nhiều hoạt động đã được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh triển khai nhằm nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới như: Xây dựng mô hình điểm để truyền thông kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch"; xây dựng  mô hình "Phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình"; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo… 

Tại cơ sở, các chi hội phụ nữ rà soát những gia đình chưa đạt tiêu chí và đăng ký với hội LHPN xã việc thực hiện giúp hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch/5 có, 3 sạch; tổ chức các hoạt động giúp đỡ cụ thể đối với từng gia đình thông qua các hoạt động: tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp cho vay vốn, tham gia các lớp chuyên đề, tuyên truyền nâng cao kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Ra mắt 8 mô hình "Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch"

Để góp phần thực hiện chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội do nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra, Hội LHPN tỉnh Thái Bình vừa tổ chức ra mắt 08 mô hình điểm "Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" tại 8 chi hội phụ nữ thuộc 8 Hội LHPN cơ sở của 8 huyện, thành phố. Tham gia mô hình, các thành viên được truyền thông kiến thức về Đề án, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch", "Gia đình 5 có, 3 sạch".

Phụ nữ Thái Bình nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Mô hình điểm "Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" tập huấn kỹ năng cho hội viên, phụ nữ

"Được chọn làm điểm mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch", chị em phụ nữ chúng tôi hưởng ứng ngay, vì đây là việc nâng cao hơn các tiêu chí của "5 không, 3 sạch", góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương, chị Nguyễn Thị Hằng (huyện Thái Thụy) cho biết.

Tại các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh, việc thực hiện mô hình đang tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nội dung "5 có, 3 sạch" gắn với nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam để các tiêu chí có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương sớm hoàn thiện được mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đề ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm