• Mới cập nhật:
Tags:

thành phố thân thiện với phụ nữ

Thành phố thân thiện với phụ nữ tại Hàn Quốc

Thành phố thân thiện với phụ nữ tại Hàn Quốc
Hàn Quốc có rất nhiều sáng kiến hay, thành công nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trong đó có dự án thành phố thân thiện với phụ nữ được triển khai ở nhiều nơi nhưng đặc biệt thực hiện rất bài bản ở thành phố Seoul với kinh phí 708 tỷ won (khoảng gần 600 triệu USD).

Thúc đẩy bình đẳng giới theo hướng bền vững

Thúc đẩy bình đẳng giới theo hướng bền vững
Tại Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5 tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội) ngày 30/6, các bên đã cùng trao đổi, đề xuất phương án thúc đẩy và mở rộng bình đẳng giới theo hướng bền vững.