Tags:

thay đổi chiến lược

Biết tôi bán cửa hàng chữa bệnh cho mẹ, đối tác đã tặng một bất ngờ lớn

Biết tôi bán cửa hàng chữa bệnh cho mẹ, đối tác đã tặng một bất ngờ lớn

Tại sao anh Chiến lại muốn hợp tác làm ăn với tôi?

Bộ Y tế đã thay đổi chiến lược chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang như thế nào?

Bộ Y tế đã thay đổi chiến lược chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang như thế nào?

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã có những thay đổi trong chiến lược phòng chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang để phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Y tế: Các ổ dịch nguy hiểm nhất đã được kiểm soát

Bộ Y tế: Các ổ dịch nguy hiểm nhất đã được kiểm soát

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân đến nay các ổ dịch phức tạp, nguy hiểm đã được kiểm soát, không còn khả năng lây ra cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế:  Trẻ em sẽ được cách ly tại nhà

Bộ trưởng Bộ Y tế:  Trẻ em sẽ được cách ly tại nhà

Trong chiến lược chống dịch mới sẽ có 3 điểm thay đổi lớn so với trước đó. Đặc biệt, trẻ em sẽ được cách ly tại nhà thay với một số điều kiện kèm theo vì phải đến khu cách ly tập trung như hiện nay.