Tags:

thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Hội Nữ Doanh nhân Đắk Lắk: Nhiều hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Hội Nữ Doanh nhân Đắk Lắk: Nhiều hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên thoát nghèo; nâng cao năng lực tiếp cận chuyển đổi số cho nữ doanh nhân là 2 trong nhiều hoạt động ý nghĩa vì sự tiến bộ của phụ nữ của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk.

 Chú trọng tuyên truyền vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" cho bà con dân tộc thiểu số ở Vân Canh (Bình Định)

Chú trọng tuyên truyền vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" cho bà con dân tộc thiểu số ở Vân Canh (Bình Định)

Nhờ thực hiện Cuộc vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, cuộc sống của nhiều phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Vân Canh (tỉnh Bình Định) có những thay đổi tích cực.

Đắk Lắk: Phụ nữ buôn Tơng Sinh cải tạo đất vườn vươn lên giảm nghèo

Đắk Lắk: Phụ nữ buôn Tơng Sinh cải tạo đất vườn vươn lên giảm nghèo

Nhờ thực hiện Cuộc vận động "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số" (DTTS), đời sống, tư tưởng hội viên, phụ nữ buôn Tơng Sinh, xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã có nhiều thay đổi tích cực.

Phụ nữ Đắk Lắk thay đổi nếp nghĩ, cách làm, dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước

Phụ nữ Đắk Lắk thay đổi nếp nghĩ, cách làm, dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước

Nhờ thực hiện hiệu quả Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Đắk Lắk đã chủ động vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Phụ nữ người Dao Họ bảo tồn nghề dệt gắn với phát triển hàng hóa

Phụ nữ người Dao Họ bảo tồn nghề dệt gắn với phát triển hàng hóa

Trước tình trạng nghề dệt truyền thống của dân tộc bị mai một, chị em phụ nữ người Dao Họ ở Lào Cai đã tích cực đẩy mạnh phương pháp bảo tồn gắn với phát triển kinh tế hàng hóa rất linh động và hiệu quả.

Hội LHPN huyện Lục Nam (Bắc Giang): Phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình

Hội LHPN huyện Lục Nam (Bắc Giang): Phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình

Vừa qua, Hội LHPN huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em với thông điệp “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Phụ nữ dân tộc thiểu số Gia Lai tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững

Phụ nữ dân tộc thiểu số Gia Lai tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững

Từ phong trào "Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững", đã có 2.139 hộ hội viên dân tộc thiểu số Gia Lai thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững.