• Mới cập nhật:
Tags:

thomas edison

Tre bắt đầu có lợi thế trong công nghệ sản xuất xe hơi

Tre bắt đầu có lợi thế trong công nghệ sản xuất xe hơi
Chắc hẳn bạn từng ngồi lên các vật dụng bằng tre, thậm chí đã thưởng thức các món ăn làm từ măng tre. Song chưa chắc bạn đã biết, tre còn đặc biệt có lợi trong việc thiết kế xe hơi.

Kết quả tuyệt vời của lòng kiên nhẫn

Kết quả tuyệt vời của lòng kiên nhẫn
Thomas Alva Edison là một trong những nhà phát minh đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt vào quy trình sáng tạo, và vì thế có thể coi là đã sáng tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp đầu tiên.