• Mới cập nhật:

Xã hội

Thủ tướng phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Nguyễn Thị Tư 08/09/2020 - 11:12 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Việt Nam là một trong rất ít quốc gia trên thế giới luật hóa vấn đề chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT); tạo điều kiện cho NCT cũng như các cơ quan ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội ngày càng làm tốt hơn công tác chăm sóc NCT.

Ở nước ta, NCT luôn được Đảng và Nhà nước cũng như toàn xã hội dành sự quan tâm đặc biệt. Thực tế hiện nay cho thấy, cơ cấu dân số nước ta sẽ chuyển đổi theo hướng nhanh già hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới do tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết giảm, tuổi thọ trung bình của người dân cao hơn các nước khác. 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019, số lượng NCT nước ta tăng nhanh từ 7,67 triệu năm 2009 lên 11,4 triệu năm 2019 (chiếm 11,86%). Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ NCT nước ta đạt 16,66% vào năm 2029 và 26,10% vào năm 2049 và dự báo đến năm 2030: cứ 6 người dân thì có hơn 1 NCT. Theo Ngân hàng Thế giới, tốc độ già hoá dân số của Việt Nam hiện nằm trong nhóm nhanh nhất thế giới.

Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 - Ảnh 2.

NCT luôn được Đảng và Nhà nước cũng như toàn xã hội dành sự quan tâm đặc biệt. Ảnh minh họa

Là tổ chức xã hội, hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực NCT theo quy định của pháp luật, từ khi thành lập và đi vào hoạt động tới nay, Hội NCT đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT trong cả nước. Một trong những chính sách góp phần quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên là Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Thực tiễn triển khai thực hiện Đề án (Trung ương Hội NCT Việt Nam là Cơ quan Thường trực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện Đề án, báo cáo tổng kết thực hiện Đề án của 6 bộ, ngành và 58 địa phương) càng khẳng định Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) là một chính sách đúng đắn, nhân văn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng. Đặc biệt, hàng trăm nghìn NCT có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cộng đồng, tạo điều kiện để NCT tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Có thể nói, hiệu quả rất lớn của CLBLTHTGN là đã giúp cho rất nhiều NCT có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ những người thuộc thế hệ trẻ, từ cộng đồng, giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội tại cơ sở góp phần làm tốt công tác chăm sóc NCT đã được luật định. Tính đến hết tháng 7/2020, đã có 58/63 tỉnh/thành phố có Đề án với gần 3000 CLBLTHTGN được duy trì và thành lập mới.

Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 - Ảnh 3.

Khám sức khỏe cho NCT. Ảnh minh họa

Năm 2020 là năm kết thúc giai đoạn 5 năm thực hiện Đề án, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đánh giá cụ thể kết quả đạt được theo các tiêu chí, chỉ tiêu của Đề án triển khai trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời xây dựng Đề án Nhân rộng CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Tết Độc lập của nước nhà (Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản của Đề án CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025, theo Quyết định số 1336 (gọi là Đề án 1336) bao gồm:

- Phát huy hiệu quả mô hình CLBLTHTGN nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng câu lạc bộ, huy động sự tham gia của NCT, Hội NCT, các cấp các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của NCT; chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi cho NCT.

- Góp phần thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số: 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về Công tác Dân số trong tình hình mới và Chương trình hành động quốc gia về NCT.

- Đến năm 2025 có ít nhất 95% các tỉnh/thành phố trong cả nước có CLBLTHTG; có thêm ít nhất 3.000 câu lạc bộ mới được xây dựng với 150.000 thành viên, trong đó có hơn 100.000 là NCT. Chú trọng việc nhân rộng CLBLTHTGN đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý 100% CLBLTHTG đã thành lập giai đoạn 2016-2020 và các câu lạc bộ mới được thành lập.

- Các CLBLTHTGN bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi câu lạc bộ có từ 50-70  thành viên, trong đó 60%-70% là phụ nữ, 60% -70% là người cao tuổi, 30-40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn.

- Có ít nhất 70% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn tăng thu nhập,  mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.       

- Tăng cường tuyên truyền Đề án, hiệu quả hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau góp phần nâng cao nhận thức các cấp chính quyền và cộng đồng về già hóa và ứng phó với già hóa dân số.

Từ những nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án 1336, hy vọng, thời gian tới Đề án triển khai mang lại hiệu quả cao và lan tỏa ngày càng sâu rộng trên toàn quốc. Với mục tiêu tiếp tục duy trì các CLBLTHTGN được thành lập và hoạt động đúng hướng tạo điều kiện gắn kết, củng cố mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, cộng đồng. Các thế hệ có cơ hội chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông, giúp đỡ, hỗ trợ nhau là nền tảng để xây dựng xã hội văn minh, văn hóa, đoàn kết và thích ứng với già hóa dân số.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm