• Mới cập nhật:
Tags:

tỉ lệ nữ

Tỉ lệ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 là 15,3%

Tỉ lệ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 là 15,3%
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa mới có 13 người, trong đó có 2 ủy viên nữ (chiếm tỉ lệ 15,3%). Ông Lê Quốc Phong (42 tuổi), Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉ lệ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 là 13,3%

Tỉ lệ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 là 13,3%
2/15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, là nữ. Ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông có 1 nữ Ủy viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông có 1 nữ Ủy viên
Trong số 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, có 1 đồng chí là nữ, chiếm tỉ lệ 6,7%.

Tỉ lệ nữ trong Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 20,4%

Tỉ lệ nữ trong Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 20,4%
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 10/49 ủy viên nữ, chiếm tỉ lệ 20,4%. Ông Phan Văn Mãi tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Đắk Lắk: Tỉ lệ nữ cấp ủy nhiệm kỳ mới tăng từ 14,7% lên 18,8%

Đảng bộ Đắk Lắk: Tỉ lệ nữ cấp ủy nhiệm kỳ mới tăng từ 14,7% lên 18,8%
Ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 53 đồng chí. Trong đó có 10 đồng chí là nữ (chiếm tỉ lệ 18,8 %). Trong Ban Thường vụ có 3 đồng chí là nữ (chiếm tỉ lệ 20%).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 có 8 ủy viên nữ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 có 8 ủy viên nữ
Chiều 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tiến hành bỏ phiếu bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Trong đó, có có 8 đồng chí là nữ (chiếm tỷ lệ 15%).