• Mới cập nhật:
Tags:

tiến bộ phụ nữ

Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thu hẹp khoảng cách giới

Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thu hẹp khoảng cách giới
Tại Khóa họp 61 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc (CSW - 61) diễn ra ở Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) từ 13 đến 24/3/2017, Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực thu hẹp khoảng cách giới, thực hiện mạnh mẽ các cam kết lâu dài bình đẳng giới.

Chủ tịch Hội trao kỷ niệm chương cho Đại sứ Australia

Chủ tịch Hội trao kỷ niệm chương cho Đại sứ Australia
Ngày 7/6, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho ngài Hugh Borrowman, Đại sứ Australia tại Việt Nam.