Tags:

tỷ số giới tính khi sinh

Tỷ số giới tính khi sinh vẫn cao so với mức cân bằng tự nhiên

Tỷ số giới tính khi sinh vẫn cao so với mức cân bằng tự nhiên

Mô hình dân số Việt Nam đang có nghịch lý mức sinh thay thế ở miền núi cao hơn đồng bằng, nông thôn cao hơn thành thị, nhóm đối tượng nghèo nhất thường sinh nhiều con hơn so với các nhóm còn lại. Tỷ số giới tính khi sinh vẫn cao so với mức cân bằng tự nhiên (104-106 bé trai/100 bé gái).

Ban hành bộ tiêu chí thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

Ban hành bộ tiêu chí thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư về Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

6 tháng đầu năm: Tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc là 110,1 bé trai/100 bé gái

6 tháng đầu năm: Tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc là 110,1 bé trai/100 bé gái

Số trẻ em sinh ra trong 6 tháng đầu năm đạt 570.353, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc tại thời điểm hiện nay là 110,1 bé trai/100 bé gái.

Chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam đang ở mức nghiêm trọng

Chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam đang ở mức nghiêm trọng

Theo ghi nhận của Tổng cục Dân số, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam vào năm 2006 là 110 trẻ trai/100 trẻ gái. Sự mất cân bằng này đang tăng lên và đã ở mức nghiêm trọng. Hiện nay, tỷ số này ở mức 115,1 trẻ trai/100 trẻ gái.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi

Ngày 5/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số 2018, với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”.