• Mới cập nhật:
Tags:

unfpa việt nam

Nhiều nạn nhân bạo lực chưa biết gõ cửa nơi đâu

Nhiều nạn nhân bạo lực chưa biết gõ cửa nơi đâu
Đó là vấn đề được đặt ra bởi chính những nạn nhân cũng như những chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực về phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam hiện nay.

Hơn 4,1 triệu USD dành phòng ngừa, ứng phó bạo lực giới

Hơn 4,1 triệu USD dành phòng ngừa, ứng phó bạo lực giới
Trong giai đoạn từ 2017 – 2021, tổng ngân sách khoảng 4,1 triệu USD được dành hỗ trợ việc cung cấp bằng chứng để vận động xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi Luật và các chính sách, chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới.

Phụ nữ nói về thế giới mà họ mong muốn được sống

Phụ nữ nói về thế giới mà họ mong muốn được sống
Trước câu hỏi về thế giới mà họ muốn - những người phụ nữ Việt Nam đã có câu trả lời như thế nào về xã hội, về những rào cản phân biệt giới tính, về quyền được đối xử công bằng và sức khỏe…?

Cách cha mẹ dạy con yêu cơ thể mình

Cách cha mẹ dạy con yêu cơ thể mình
Nếu người nào đó sờ vào vùng kín mà trẻ không thích, trẻ nên phản ứng thế nào? Khi người khác muốn trẻ giữ bí mật với cha mẹ thì trẻ sẽ phải tính sao? Ai đó xa lạ cho trẻ quà, trẻ có nên nhận nó?... Hãy cùng tham khảo những gợi ý trong clip này.