• Mới cập nhật:
Tags:

ủy ban xã hội

3 chỉ tiêu, mục tiêu chưa hoàn trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

3 chỉ tiêu, mục tiêu chưa hoàn trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT
Thảo luận tại phiên làm họp toàn thể lần thứ 2 ngày 1/10 về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, các thành viên Ủy ban Xã hội cho rằng, tỷ lệ tham gia BHYT tăng nhưng chưa bền vững, đặc biệt là nhóm lao động giảm do tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế cũng như từ dịch COVID-19.

Lo ngại tình trạng lập khống, làm giả hồ sơ trục lợi chế độ ốm đau, thai sản

Lo ngại tình trạng lập khống, làm giả hồ sơ trục lợi chế độ ốm đau, thai sản
Tại phiên thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách BHXH, các thành viên Ủy ban Xã hội đã chỉ ra tình trạng lập khống, làm giả hồ sơ để lạm dụng, trục lợi quỹ ốm đau, thai sản.

Đại dịch COVID-19 làm gia tăng khoảng cách bình đẳng giới

Đại dịch COVID-19 làm gia tăng khoảng cách bình đẳng giới
Đây là nhận định của Ủy ban Xã hội khi thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021, diễn ra chiều 27/9 tại Phiên họp toàn thể thứ 2.

Cần giải pháp mạnh mẽ để đạt chỉ tiêu nữ lãnh đạo chủ chốt

Cần giải pháp mạnh mẽ để đạt chỉ tiêu nữ lãnh đạo chủ chốt
Trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng, cần có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn và cần giải pháp mạnh mẽ để thực hiện chỉ tiêu đặt ra đến 2025 đạt 60% và đến 2030 đạt 70% các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Ưu tiên lựa chọn khen thưởng các cá nhân nữ, tập thể đông tỷ lệ nữ

Ưu tiên lựa chọn khen thưởng các cá nhân nữ, tập thể đông tỷ lệ nữ
Góp ý vào hồ sơ Dự án luật Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại phiên họp toàn thể Ủy ban Xã hội sáng nay (27/9), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề xuất: Khi nhiều đơn vị, tập thể có cùng điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng thì ưu tiên lựa chọn những cá nhân nữ, hoặc tập thể có tỷ lệ nữ cao từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Cần giải pháp đột phá để chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT

Cần giải pháp đột phá để chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT
Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra tai Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Xã hội diễn ra sáng nay (27/9). Phiên họp cũng thẩm tra các nội dung quan trọng khác trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới, về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước liên quan đến lĩnh vực của Ủy ban.

Trình Quốc hội phương án khen thưởng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"

Trình Quốc hội phương án khen thưởng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"
Tại dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) có 2 nhóm ý kiến chưa thống nhất về nội dung bổ sung hình thức khen thưởng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang", mà lực lượng này đã có nhiều hy sinh, đóng góp rất lớn cho sự nghiệp chung của dân tộc.