• Mới cập nhật:
Tags:

việt nam dân chủ cộng hòa

Nữ đại biểu Quốc hội - từ tham gia đến đại diện

Nữ đại biểu Quốc hội - từ tham gia đến đại diện
Ngay từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6/1/1946, phụ nữ Việt Nam không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân khi hăng hái đi bầu cử mà còn trực tiếp ứng cử và trở thành đại biểu trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Lịch sử gần 75 năm của Quốc hội Việt Nam cho thấy, từ chỗ chỉ là những đại biểu tham gia với 3% thì đến nay, tỷ lệ nữ đại biểu đã trở thành lực lượng đại diện với gần 30% trong tổng số đại biểu Quốc hội.

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Ngày 31/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đã có bài viết nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Hoa khôi Kẻ Gạ vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ

Hoa khôi Kẻ Gạ vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ
Đúng ngày này 75 năm trước, sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, Bác Hồ đã lưu lại ngôi nhà ở Kẻ Gạ (nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) để chuẩn bị cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bà Công Thị Thu, khi ấy mới 16 tuổi có vinh dự được gặp Bác Hồ.

Những hiện vật gắn liền với ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Những hiện vật gắn liền với ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Cách nay 75 năm, sau lời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức được khai sinh (2/9/1945). Gắn liền với sự kiện trọng đại này, có nhiều có nhiều hiện vật, tài liệu đến nay vẫn còn lưu giữ được.

65 năm ký kết Hiệp định Genève: Những hình ảnh lịch sử

65 năm ký kết Hiệp định Genève: Những hình ảnh lịch sử
Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết ngày 20/7/1954, là thắng lợi to lớn có tính chất bước ngoặt của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp.

Toàn quốc kháng chiến - Quyết định mang ý nghĩa lịch sử trọng đại

Toàn quốc kháng chiến - Quyết định mang ý nghĩa lịch sử trọng đại
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng không lâu sau ngày tuyên bố độc lập ấy, thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Đây thực sự là thời khắc trọng đại của lịch sử dân tộc.

Những hình ảnh lịch sử trong ngày Quốc khánh 2/9

Những hình ảnh lịch sử trong ngày Quốc khánh 2/9
72 năm trước, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, ngày Quốc khánh 2/9 trở thành ngày lễ vô cùng quan trọng của cả dân tộc Việt Nam.

Nhớ vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đầu tiên

Nhớ vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đầu tiên
Kỷ niệm 20 năm ngày mất của bà Lê Thị Xuyến (5/5/1996 - 5/5/2016), cùng nhìn lại cuộc đời của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cũng là một trong những nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.