Tags:

xuất hiện tà đạo

"Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" đến Quảng Nam phát triển "tà đạo"

"Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" đến Quảng Nam phát triển "tà đạo"

Thời gian gần đây, một số đối tượng Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ từ các tỉnh, thành khác đến Quảng Nam chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động nhằm phát triển "tà đạo" với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan...

Podcast: Tạo "sức đề kháng" với đạo lạ cho bà con dân tộc

Podcast: Tạo "sức đề kháng" với đạo lạ cho bà con dân tộc

Để tạo được “sức đề kháng” cho người dân với đạo lạ, không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của cán bộ cơ sở, trong đó có cán bộ Hội LHPN, đã thấm đẫm trên những cung đường, trên nương, trên bản.

Podcast: Nhận diện "đạo lạ"

Podcast: Nhận diện "đạo lạ"

Từ năm 1997 đến nay, đã có khoảng 5.000 người - chủ yếu là dân tộc Dao, Mông tại vùng sâu, vùng xa phía bắc tỉnh Hà Giang tin theo "đạo lạ" gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và những hệ lụy cho phụ nữ, trẻ em.

Xuất hiện nhiều “tà đạo”: Tôn giáo nào hoạt động hợp pháp ở nước ta?

Xuất hiện nhiều “tà đạo”: Tôn giáo nào hoạt động hợp pháp ở nước ta?

Thời gian gần đây, ở một số địa phương của nước ta xuất nhiều "tà đạo". Những "tà đạo" này có nhiều hoạt động lôi kéo, dụ dỗ người dân. Vậy ở nước ta, những tôn giáo nào được Nhà nước công nhận hoạt động?