6 trường hợp chưa, không hoặc miễn kỷ luật Đảng

Nhân Sơn
15/12/2022 - 10:04
6 trường hợp chưa, không hoặc miễn kỷ luật Đảng
Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ chính trị nêu 6 trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn kỷ luật Đảng. Trong các trường hợp này, đảng viên nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc đảng viên là nam giới (vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chưa xem xét kỷ luật.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm