• Mới cập nhật:
Tags:

bài học làm người

Cùng con trả lại của rơi

Cùng con trả lại của rơi
Mẹ con tôi mang trả túi tiền cho người đánh rơi. Nhờ vậy, chồng của người đánh rơi tiền là một bác sĩ, đã tận tình chữa bệnh cho cha tôi.

Con tặng truyện cũ cho trẻ em nghèo

Con tặng truyện cũ cho trẻ em nghèo
Việc con đang làm, dù với người khác là chuyện hết sức bình thường, nhưng với bé nhà tôi thì quả là một bước tiến vượt bậc

Con gái 3 tuổi đã biết sẻ chia yêu thương

Con gái 3 tuổi đã biết sẻ chia yêu thương
Con gái 3 tuổi rưỡi của tôi biết nói rằng 'mẹ thương con ít ít đi rồi mẹ thương con gà, con vịt nữa, không tội nó lắm', hay một mực nhắc mẹ mua sữa cho mấy bạn vì 'mấy bạn đó thương con lắm'.