Tags:

Bảo tồn văn hóa dân tộc

Người Dao Họ ở Lào Cai xóa bỏ hủ tục tang ma, gìn giữ và phát huy bản sắc

Người Dao Họ ở Lào Cai xóa bỏ hủ tục tang ma, gìn giữ và phát huy bản sắc

Trong những năm gần đây, người Dao Họ ở Lào Cai tích cực xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong nghi lễ làm tang ma, chắt lọc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Từ đó đã tạo ra những đổi thay rõ nét, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cộng đồng.

Hiệu quả từ những mô hình du lịch văn hóa cộng đồng ở Tây Bắc

Hiệu quả từ những mô hình du lịch văn hóa cộng đồng ở Tây Bắc

Hàng chục năm qua, các tỉnh vùng Tây Bắc có sự phát triển nổi bật về du lịch, một trong những yếu tố làm nên những thành công đó, là nhờ vào các mô hình du lịch văn hóa cộng đồng.

Di sản văn hóa là nguồn lực phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Di sản văn hóa là nguồn lực phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Từ năm 2008, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang đã triển khai hoạt động hợp tác nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch, trong đó, di sản văn hóa phi vật thể được xác định là nòng cốt để khai thác phát triển.

Phú Thọ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Phú Thọ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Nhằm đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với thực tiễn.

Người Tày ở Văn Bàn bảo tồn và phát huy di sản “Khắp Nôm”

Người Tày ở Văn Bàn bảo tồn và phát huy di sản “Khắp Nôm”

Người Tày ở huyện Văn Bàn nổi tiếng với làn điệu dân ca “Khắp Nôm”. Đây là loại hình hát dân ca truyền thống, được hình thành trong quá trình lao động sản xuất, rồi truyền qua thế hệ nọ đến thế hệ kia, trở thành những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng mang nhiều nét riêng biệt trong cộng đồng người Tày ở Văn Bàn.

Những người gìn giữ mạch nguồn văn hóa tộc người

Những người gìn giữ mạch nguồn văn hóa tộc người

Say mê với văn hóa truyền thống của dân tộc, tự mày mò nghiên cứu và truyền dạy cho các thế hệ trẻ, với mong muốn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình, những người nghệ nhân ưu tú như ông Ma Thanh Sợi, Tẩn vần Siệu, vẫn ngày đêm miệt mài với các công việc “vác tù và hàng tổng” không biết mệt mỏi.

Mù Cang Chải: Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa

Mù Cang Chải: Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa

Là một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, tuy còn nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng quá trình xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Mù Cang Chải đã hướng đến mục tiêu gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của các dân tộc địa phương độc đáo.

Phụ nữ người Dao tham gia bảo tồn nghi lễ và dân ca nghi lễ

Phụ nữ người Dao tham gia bảo tồn nghi lễ và dân ca nghi lễ

Hội thảo khoa học về "Bảo tồn nghi lễ và dân ca nghi lễ của người Dao ở Việt Nam" được tổ chức tại Lào Cai vào ngày 27/9/2023 thu hút nhiều nhà khoa học, các nghệ nhân người dân tộc Dao tham gia.