Phú Thọ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Hoàng Sa
02/12/2023 - 08:33
Phú Thọ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số giữ vai trò quan trọng tạo lên các sản phẩm du lịch độc đáo

Nhằm đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với thực tiễn.

Từ đầu năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã xây dựng và ban hành các kế hoạch nhằm xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở phối hợp trong việc triển khai thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/04/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đồng thời, đảm bảo thực hiện các mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển bền vững, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phú Thọ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
- Ảnh 1.

Màn biểu diễn nghi lễ tín ngưỡng của người Dao

Từ đó, hàng loạt nội dung cụ thể được Sở triển khai bao gồm: Bảo tồn lễ hội truyền thống đình Khoang, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin về lễ hội đình Khoang; Thuê chuyên gia nghiên cứu, tư vấn, xây dựng kịch bản, bảo tồn lễ hội truyền thống; Tổ chức trình diễn, tái hiện lễ hội truyền thống; Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, giới thiệu lễ hội truyền thống; Xây dựng nội dung thuyết minh, hướng dẫn, chỉ dẫn tại điểm phục vụ khách du lịch; Xây dựng tờ rơi, tập gấp, sách ảnh giới thiệu lễ hội, di tích phục vụ tuyên truyền, quảng bá đến du khách); Tổ chức 02 Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Mường, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Mường, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường trên địa bàn huyện Tân Sơn; Xây dựng mô hình tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa đặc thù các dân tộc thiểu số, mô hình bảo vệ văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số của đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ nhân dân và du khách tại Điểm du lịch sinh thái cộng đồng xã Long Cốc, huyện Tân Sơn; Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư.

Phú Thọ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
- Ảnh 2.

Múa trống của người dân tộc Mường ở Phú Thọ

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn thực hiện hỗ trợ tuyên truyền quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch các vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi tại Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Long Cốc xã Long Cốc, huyện Tân Sơn và Vườn quốc gia Xuân Sơn (tại xóm Lấp, xóm Dù). Hỗ trợ xây dựng 16 tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ( Đối tượng thụ hưởng là các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ 8 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.)

Với những nỗ lực thực hiện đồng bộ các kế hoạch trên, năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Tạo ra nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần làm giàu thêm bộ sản phẩm du lịch địa phương. Đồng thời hoàn thành các mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhà một cách hữu hiệu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm