Tags:

dự án 6

Các cấp Hội LHPN chung tay bảo tồn văn hóa truyền thống

Các cấp Hội LHPN chung tay bảo tồn văn hóa truyền thống

Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN từ Trung ương tới địa phương đã đóng góp rất lớn vào công tác phát triển phong trào gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở các vùng dân tộc thiểu số.

Bảo tồn văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch

Quá trình bảo tồn văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch đang là hướng đi đúng đắn, tạo ra sự bền vững của dòng chảy văn hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số vốn còn nhiều khó khăn.

Nhà văn hóa cộng đồng: Không gian bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống

Nhà văn hóa cộng đồng: Không gian bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống

Hiện nay nhà văn hóa cộng đồng đã trở thành một công trình phổ biến trong đời sống dân cư ở các địa phương. Đối với cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc, thì nhà văn hóa cộng đồng không chỉ là nơi hội họp sinh hoạt mà còn là không gian bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống rất hữu ích.

Tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Dự án 6

Tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Dự án 6

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực, chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”...

Cao Bằng: Hoạt động dân vũ nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện kinh tế cho phụ nữ

Cao Bằng: Hoạt động dân vũ nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện kinh tế cho phụ nữ

Ngày nay, đời sống người dân tộc thiểu số ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều đổi thay cả về kinh tế lẫn tinh thần, một trong đó là phong trào dân ca dân vũ hoạt động khá mạnh, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ.

Nghệ nhân các dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong thực hiện Dự án 6

Nghệ nhân các dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong thực hiện Dự án 6

Để triển khai thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, các nghệ nhân người dân tộc thiểu số trong cộng đồng có những vai trò vô cùng quan trọng, đóng góp vào việc triển khai thực hiện rất cụ thể, hữu hiệu.

Chi hội Văn nghệ dân gian Lào Cai với công tác bảo tồn văn hóa dân gian

Chi hội Văn nghệ dân gian Lào Cai với công tác bảo tồn văn hóa dân gian

Từ nhiều năm qua, Chi Hội Văn nghệ dân gian Lào Cai đã có nhiều hoạt động nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian các dân tộc ở Lào Cai và các tỉnh lân cận một cách tích cực, đạt được nhiều thành tích khá nổi bật.

Dự án 6 góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cộng đồng dân tộc thiểu số

Dự án 6 góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cộng đồng dân tộc thiểu số

Quá trình triển khai thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các Dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Di sản văn hóa là nguồn lực phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Di sản văn hóa là nguồn lực phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Từ năm 2008, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang đã triển khai hoạt động hợp tác nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch, trong đó, di sản văn hóa phi vật thể được xác định là nòng cốt để khai thác phát triển.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt chỉ đạo thực hiện Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt chỉ đạo thực hiện Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ

Để đưa các nội dung theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt thực hiện với các kế hoạch thực hiện triển khai tới các địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả.