Cao Bằng bàn giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn gia tăng

PV
06/10/2022 - 18:10
Cao Bằng bàn giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn gia tăng

Cán bộ tư vấn hậu quả việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho người dân Cao Bằng

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có chiều hướng gia tăng. Các ngành chức năng tỉnh Cao Bằng đang nhiều có giải pháp để giảm tình trạng này.

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bảo Lộc.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hạn chế tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; lấy ý kiến góp ý cho Bộ tài liệu tuyên truyền về vấn đề tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bổ sung các thông tin, tư liệu của các cơ quan, đơn vị liên quan để bổ sung hoàn thiện mục tiêu, nội dung đã đề ra.

Tình trạng tảo hôn ở Cao Bằng có chiều hướng tăng - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bảo Lộc

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 7 tham luận về thực trạng, giải pháp công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực trạng và giải pháp truyền thông dân số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tình trạng tảo hôn; thực trạng và giải pháp về công tác tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực trạng và giải pháp về công tác tuyên truyền miệng về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (đoàn thể, hội, nhóm người, câu lạc bộ, gia đình…); đánh giá tác động từ công tác tập huấn triển khai thực hiện công tác tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đánh giá thực trạng về công tác quản lý tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong thời gian tới.

Sau hội thảo, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng sẽ tổng hợp các ý kiến tại hội thảo để hoàn chỉnh Bộ tài liệu và tổ chức tuyên truyền, phát bộ tài liệu cho các địa phương sử dụng, nhằm phục vụ công tác tuyên truyền về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những bé gái.

Theo thống kê, năm 2020 tỉnh Cao Bằng có 186 cặp tảo hôn, 7 hôn nhân cận huyết thống; năm 2021 toàn tỉnh có 260 cặp tảo hôn; 2 cặp hôn nhân cận huyết thống. Độ tuổi tảo hôn thấp nhất với nữ là 14 tuổi, nam là 15 tuổi. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thường diễn ra ở vùng có đông đồng bào Mông, Dao sinh sống như huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hòa An.

Mục tiêu của tỉnh Cao Bằng là giảm bình quân 2 - 3%/năm số cặp tảo hôn và 3 - 5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn, dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm