• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Cha mẹ xâm hại trẻ em cũng phải xử lý nghiêm

Bách Việt 01/10/2020 - 19:15 (GMT+7)

Đại biểu Quốc hội Ksor H'bơ Khăp (đoàn Gia Lai) phát biểu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em sáng 27/5/2020 tại Quốc hội. Nguồn ảnh: quochoi.vn

Đây là nội dung được nêu trong Quyết định 1472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Ngày 28/9/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 1472/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống xâm hại trẻ em, Kế hoạch đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; 

- Đề cao trách nhiệm và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc xâm hại trẻ em. 

 Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp đối với Bộ Tư pháp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống xâm hại trẻ em như: Thanh tra, kiểm tra chuyên đề và có biện pháp chấm dứt tình trạng nuôi con nuôi trái pháp luật; Tăng cường kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại (thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo)...

Cha mẹ xâm hại trẻ em cũng phải xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại trẻ em cho 50 cán bộ hội và chủ nhiệm các câu lạc bộ nữ thanh niên, câu lạc bộ trẻ em gái tại huyện Cam Lộ.

Trước đó, ngày 19/6/2020, trên cơ sở xem xét Báo cáo số 69/BC-ĐGS ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ ngày 1/1/ 2015 đến ngày 30/6/2019 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 121 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nghị quyết nêu lên nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với Quốc hội, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội và đối với chính quyền địa phương.

Trong Nghị quyết của Quốc hội cũng giao nhiệm vụ cho Hội LHPN Việt Nam: "Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tăng cường giám sát việc phòng, chống xâm hại trẻ em; tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia phòng, chống xâm hại trẻ em, hỗ trợ trẻ em, gia đình có trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại". 

 Quyết định 1472/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm