Tags:

công tác cán bộ nữ

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam là "chiếc nôi" đào tạo cán bộ nữ

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam là "chiếc nôi" đào tạo cán bộ nữ

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời chiến và đang bắt nhịp cùng thời đại mới, tiếp tục sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội và cán bộ các cấp, các ngành khu vực phía Nam, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Vẫn còn nhiều rào cản đối với sự phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số

Vẫn còn nhiều rào cản đối với sự phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số

Trong cộng đồng người dân tộc thiểu số thì phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng thiệt thòi hơn về khả năng tiếp cận các cơ hội, nguồn lực xã hội. Hiện nay, vẫn còn nhiều rào cản đối với sự phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Yên Bái: "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm" với công tác cán bộ nữ

Yên Bái: "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm" với công tác cán bộ nữ

Với phương thức "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm" - một trong những cách làm mới của Yên Bái, phụ nữ của tỉnh đã được giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, được trao quyền dưới nhiều hình thức, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

6 đề xuất đẩy mạnh công tác cán bộ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

6 đề xuất đẩy mạnh công tác cán bộ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Tỉnh Tuyên Quang có tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ, HĐND, ĐBQH và các tổ chức chính trị trên địa bàn luôn đạt và vượt yêu cầu của Trung ương quy định.

“Công tác phụ nữ trong tình hình mới: Thực trạng và giải pháp”

“Công tác phụ nữ trong tình hình mới: Thực trạng và giải pháp”

Đó là chủ đề Hội thảo Khoa học do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng ngày 23/5 tại tỉnh Kon Tum.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Bổ sung biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Bổ sung biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn

Ngày 11/3, chủ trì Toạ đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới", Uỷ viên Bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có phát biểu chỉ đạo nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tỷ lệ cán bộ nữ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra

Tỷ lệ cán bộ nữ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra

"Buổi Toạ đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới" sẽ xác định các nguyên nhân và đưa ra những giải pháp, kiến nghị để góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ nữ trong thời gian tới" - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết.

Hình ảnh Tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

Hình ảnh Tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

Sáng nay (11/3), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Vai trò của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới

Vai trò của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới

Công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và cả hệ thống chính trị. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng có đủ năng lực, phẩm chất để cống hiến cho Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, được các cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Tọa đàm: "Bắc Kạn hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ dân tộc thiểu số tham chính"

Tọa đàm: "Bắc Kạn hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ dân tộc thiểu số tham chính"

Tham gia tọa đàm, các khách mời đã trao đổi về cách làm để cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng trong công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là công tác quy hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng.