• Mới cập nhật:
Tags:

đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam

Biểu dương 11 phụ nữ có đóng góp nổi bật trong sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số

Biểu dương 11 phụ nữ có đóng góp nổi bật trong sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số
Trong số các cá nhân được Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tôn vinh, biểu dương, có 11 đại biểu là nữ, đại diện cho hàng triệu nữ đồng bào các dân tộc ở nước ta.

Gần 40% đại biểu nữ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Gần 40% đại biểu nữ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II
Phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 68 đại biểu, trong đó có 27 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 39,7%.

Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.