• Mới cập nhật:
Tags:

dân số việt nam

Đến 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến

Đến 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 645/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Chi phí chăm sóc sức khỏe cho một người cao tuổi gấp 8 lần so với 1 đứa trẻ

Chi phí chăm sóc sức khỏe cho một người cao tuổi gấp 8 lần so với 1 đứa trẻ
Theo Tổng điều tra dân số vùng 1 tháng 4/2019, năm 2011 Việt Nam có 7%, đến năm 2019 là 7,6% tốc độ già hóa về dân số. Một xã hội đông người cao tuổi làm thay đổi và ảnh hưởng đến hoạt động xã hội và dẫn đến hiện tượng từng bước một thiếu hụt lao động.

Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên vào 2030

Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên vào 2030
Đây là một trong những mục tiêu của chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Chiến lược đề ra 8 mục tiêu cụ thể trong vòng 10 năm tới.

Dân số Việt Nam 96,2 triệu người, nữ chiếm 50,2%

Dân số Việt Nam 96,2 triệu người, nữ chiếm 50,2%
Sáng 11/7, Ban chỉ đạo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở trung ương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019.