Dự kiến Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trên cả nước từ 1/7/2025

PV
28/02/2024 - 14:08
Dự kiến Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trên cả nước từ 1/7/2025

Nụ cười được mùa của phụ nữ nông thôn. Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; trong đó dự kiến có thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu về giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn như: Vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tuổi, giới tính, trình độ học vấn lao động khu vực này.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện các bộ chỉ tiêu, văn bản điều hành khác của Đảng và Nhà nước. 

Theo dự kiến, thời gian thu thập thông tin của Tổng điều tra là 30 ngày, từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 30/7/2025.

Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tháng 12/2025, kết quả chính thức được công bố vào tháng 3/2026, các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào quý IV.

Đến thời điểm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; trong đó tập trung các nội dung Tổng điều tra như:

Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Số lượng đơn vị sản xuất phân theo ngành sản xuất chính; số lao động và cơ cấu lao động phân theo giới tính, tuổi, ngành nghề, trình độ chuyên môn...; Các thông tin về quy mô sử dụng đất và tích tụ ruộng đất; Các thông tin phản ánh năng lực sản xuất của các đơn vị sản xuất quy mô lớn; Các thông tin phản ánh thực trạng tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất...

Dự kiến Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trên cả nước từ 1/7/2025- Ảnh 1.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh minh họa

Thông tin về nông thôn: Thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động nông thôn: Số lượng và cơ cấu hộ sản xuất phân theo ngành sản xuất chính và nguồn thu nhập chính của hộ; số lượng và cơ cấu lao động nông thôn phân theo giới tính, tuổi, trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngành nghề và hình thức hoạt động; Thực trạng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Thông tin về biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Vệ sinh môi trường nông thôn...

Thông tin về cư dân nông thôn, trong đó thu thập thông tin phản ánh điều kiện sống của cư dân nông thôn; về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách khác ở nông thôn.

Đặc biệt một số thông tin phục vụ nghiên cứu về giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn như: Vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tuổi, giới tính, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của một số chức vụ lãnh đạo xã, thôn...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là cuộc điều tra có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, thu thập thông tin từ nhiều loại đơn vị điều tra (hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, Ủy ban nhân dân xã...), với nhiều nội dung phức tạp.

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, nông nghiệp và cải thiện mức sống cư dân nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp và nông thôn giúp cho công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm thuộc lĩnh vực thống kê nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các yêu cầu thống kê khác; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm