• Mới cập nhật:
Tags:

lao động nông thôn

Nữ Bí thư chi bộ khởi nghiệp trồng dưa lưới ở ấp Vườn Rau

Nữ Bí thư chi bộ khởi nghiệp trồng dưa lưới ở ấp Vườn Rau
Tôi khởi nghiệp mô hình này bằng vốn của gia đình chứ đi vay vốn là lãi cũng đuối. Trồng cây dưa lưới nhìn vậy chứ không dễ dàng tí nào. Tôi tập trung hết sức và trồng bằng tất cả cái tâm, niềm đam mê. Ai mà làm chơi chơi thì không thể thu hồi vốn đâu.