Hà Nội xây dựng nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”

Ánh Hồng
26/10/2022 - 13:29
Hà Nội xây dựng nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”

Hà Nội xây dựng nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 95%.

Ngày 24/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế của từng địa phương; phát triển theo hướng nông nghiệp “xanh”, ứng dụng công nghệ cao, thông minh, để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị trong nước và hội nhập quốc tế. 

Hà Nội xây dựng nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống” - Ảnh 1.

Thành phố Hà Nội sẽ tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh

Cùng với đó, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự được bảo đảm, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; xây dựng thành công các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên cơ sở đặc thù, lợi thế, thế mạnh của từng địa phương.

Về mục tiêu đến năm 2030, thành phố phấn đấu, tốc độ tăng trưởng GRDP nông lâm thủy sản đạt bình quân 2,5-3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động trung bình 7-7,5%; mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 70%. Tỷ lệ giá trị sản xuất trồng trọt mỗi năm tăng 0,4-0,7% trở lên; tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết bền vững đạt từ 45% trở lên. Phấn đấu diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt 30-40%, nông nghiệp hữu cơ đạt khoảng 2-3% tổng diện tích gieo trồng.

Thành phố cũng đặt mục tiêu, tỷ lệ giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 4,5-5,5%/năm; sản phẩm chăn nuôi được sản xuất theo chuỗi liên kết trên 70%; tỷ trọng gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp đạt tương ứng khoảng 70%. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân mỗi năm 3,5-4,5%; sản xuất con giống chất lượng cao đáp ứng đủ nhu cầu trên địa bàn thành phố.

Hà Nội xây dựng nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống” - Ảnh 2.

Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt trên 80 triệu đồng/người/năm

Về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới là 100%, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên 40%; thu nhập của người dân khu vực nông thôn trên 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 95%. Hà Nội cũng sẽ phát triển nền nông nghiệp “xanh”, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn. Nâng tỷ lệ cây xanh đạt 10-15m2/người; bảo đảm tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định khoảng 6,2%.

Về tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội phấn đấu đưa ngành Nông nghiệp Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, trở thành một trong những tỉnh, thành phố có nền nông nghiệp công nghệ cao của cả nước gắn với công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường; các sản phẩm chủ lực của thành phố được xây dựng thương hiệu theo chuỗi giá trị và hướng tới xuất khẩu. Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hoà với đô thị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm