• Mới cập nhật:
Tags:

F0 khỏi bệnh

Người dân vất vả đi khai báo sau khi khỏi Covid-19

Người dân vất vả đi khai báo sau khi khỏi Covid-19
Sau khi bị F0 khỏi bệnh, người dân phải đi khai báo để được cấp Giấy xác nhận khỏi Covid-19 và Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH.

Hơn 900 F0 khỏi bệnh tại TPHCM tham gia hỗ trợ tại cơ sở điều trị Covid-19

Hơn 900 F0 khỏi bệnh tại TPHCM tham gia hỗ trợ tại cơ sở điều trị Covid-19
Có hơn 900 F0 đã khỏi bệnh đang tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Bộ Y tế đề nghị TPHCM test nhanh cho F0 khỏi bệnh trước khi hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Bộ Y tế đề nghị TPHCM test nhanh cho F0 khỏi bệnh trước khi hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19
Bộ Y tế đề nghị TPHCM giao cho trung tâm y tế các quận, huyện hoặc các đơn vị tuyển chọn chủ động xét nghiệm kháng thể (test nhanh) trước khi tham gia hỗ trợ điều trị.

Điều kiện để F0 đã khỏi bệnh tham gia phòng chống Covid-19

Điều kiện để F0 đã khỏi bệnh tham gia phòng chống Covid-19
Để được tham gia phòng chống dịch Covid-19, các F0 đã khỏi bệnh cần phải đáp ứng một số điều kiện như có đầy đủ sức khỏe, có kháng thể,...