• Mới cập nhật:
Tags:

hiến giọt máu đào-trao đời sự sống

Số đơn vị máu hiến tương đương 1,4% dân số

Số đơn vị máu hiến tương đương 1,4% dân số
Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyên các cấp đã vận động và tiếp nhận hơn 1,3 triệu đơn vị máu, tương đương 1,4% dân số hiến máu. Trong đó, gần 97% là từ người hiến máu tình nguyện.

Xếp hàng dài chờ hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2016

Xếp hàng dài chờ hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2016
So với 600 đơn vị máu hiện còn của Viện huyết học-truyền máu Trung ương thì lượng máu thu được hôm nay (28/2) đạt 16 lần, phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn 150 bệnh viện khu vực miền Bắc.

2,5 vạn người sẽ tham gia Lễ hội xuân hồng 2016

2,5 vạn người sẽ tham gia Lễ hội xuân hồng 2016
"Hiến giọt máu đào-Trao đời sự sống" là thông điệp của Lễ hội Xuân hồng 2016, tổ chức vào chủ nhật, ngày 28/2. Ban tổ chức dự kiến thu 8.000 đơn vị máu, gấp 13 lần kho máu dự trữ tại Viện huyết học-truyền máu Trung ương hiện nay.